RATIO: Plus: 5/10|Lubię: 5/10
38 628 Osób kliknęło|11 336 818 razy!

Badania Marketingowe Rynku - Case Study

Badania Marketingowe Rynku - CEL

Pozyskanie opinii potencjalnych odbiorców na temat przekazu reklamowego, strategii czy produktu. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić jakie opinie na temat Państwa produktu, przekazu reklamowego czy strategii mają inne osoby zapraszamy do utworzenia zadania w naszym systemie, które dostarczy Państwu wszelkich oczekiwanych danych. FanCop może być wykorzystany jako tańsza altarnatywa, dla kosztownych badań fokusowych.

Badania Marketingowe Rynku - DZIAłANIA

Pierwszy krok polega na utworzeniu zadania w Systemie FanCop, które zobowiązuje użytkownika do przekazania Państwu rzetelnej i konstruktywnej opinii na temat wskazanego obiektu. Opinia może dotyczyć np. produktu, usługi czy też przekazu reklamowego (np. filmu reklamowego).

Drugim krokiem jest przydzielenie do Zadania punktów, które są nagrodą dla Wykonujących. Im wyższa nagroda, tym Użytkownicy będą bardziej skłonni szybko i rzetelnie wykonać Zadanie przekazując Państwu swoje spostrzeżenia i konstruktywną krytykę. W momencie wystawiania Zadania, rezerwowane są punkty na jego wykonanie, a niewykorzystane punkty są zwracane. W Systemie FanCop™ obowiązują 2 równoległe waluty punktowe: Lubię i Plus - mają one zbliżoną wartość rynkową. Punkty można zakupić na wolnym rynku od Użytkowników (dział: Giełda) lub bezpośrednio od Systemu FanCop™, z ekspresową realizacją i automatycznym fakturowaniem.

Trzecim krokiem jest weryfikacja Zadania. Każdy Użytkownik napisze Państwu krótki raport, którym zawarta jest jego opinia. Jeżeli opinia spełnia parametry podane w Państwa zadaniu, jesteście Państwo zobligowani przyznać im nagrodę oraz wystawić pozytywną ocenę - "gwiazdkę". Proszę mieć na uwadze, że Państwa terminowość weryfikacji jest także oceniana przez Wykonawców, a nieterminowe wystawienie oceny lub nieprzyznanie należnej nagrody, będzie skutkowało negatywną rekomendacją Państwa jako Zlecającego, więc kolejni Użytkownicy mogą nie chcieć z Państwem współpracować.

Badania Marketingowe Rynku - EFEKTY

W ciągu tygodnia otrzymaliśmy ponad 70 opini na temat zadany w utworzonym przez nas zadaniu. Każda opinia kosztowała 150 punktów Systemu, co dało nam koszt jednostkowy równy 0.75 PLN netto, co jest wielokrotnie tańsze niż badania focusowe.

Badania Marketingowe Rynku - KOSZTY KAMPANII

Koszt całkowity Badania: 10500 pkt. 103,95 PLN
Koszt jednostkowy za 1 Raport*: 150 pkt. 1,49 PLN
Efekt Badania: 70 Raportów
Czas Badania: 3 dni

System Zadań FanCop ma charakter licytacji. Zwiększenie kwoty jednostkowej da szybszy efekt i zdopinguje Użytkownika do większego zaangażowania (wyższa jakość raportu). Z tego względu, przedstawione Case Study nie ma charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a podane wyżej wielkości i kwoty są orientacyjne i wynikają z naszych doświadczeń.

Realizacja Zadania jest relacją pomiędzy Państwem, a Użytkownikiem systemu FanCop. Jeżeli zamiast korzystać z Systemu pragniecie Państwo zakupić gotowy produkt (Raport z badania), a nie półprodukt (Punkty), zapraszamy do kontaktu z Agencją Interaktywną NetVisage.